Stoeterij Zangersheide

Hengsten

Sezon hodowlany 2020 opłaty za usługi oraz warunki

 

I. Rejestracja klaczy

Klacz do inseminacji powinna być zarejestrowana w bazie danych  Zangersheide. Jednorazowa (bezpłatna) rejestracja klaczy zostanie zrealizowana, po przesłaniu do Zangersheide czytelnej kopii paszportu, wraz z pochodzeniem. Rejestracji klaczy dokonuje się tylko raz, nie wymagana jest rejestracja co sezon.

 

II. Sezon hodowlany

Sezon hodowlany trwa od 12 lutego do 1 września 2020 roku.

 

III. Nasienie – procedury

  1. Nasienie ogierów stacjonujących w Zangersheide jest dostępne w postaci świeżej. Nasienie można odebrać osobiście, lub może zostać wysłane. Kiedy nasienie świeże nie jest dostępne, mrożone nasienie jest dostępne po konsultacji, do wyczerpania zapasów.
  2. Dla każdej dostarczonej porcji nasienia, właściciel klaczy otrzyma certyfikat, który należy wypełnić, musi zostać podpisany przez lekarza weterynarii. Wypełniony i podpisany certyfikat należy wysłać najszybciej jak to możliwe do Zangersheide.
  3. Nasienie dla klaczy jest dostarczane na maximum trzy ruje. Jeżeli klacz nie jest źrebna po trzech rujach musi zostać wybrany inny ogier bez ponownej wpłaty depozytu. Jeżeli został wybrany droższy ogier różnicę ceny należy dopłacić. Jeżeli został wybrany tańszy ogier różnica nie zostanie zwrócona.
  4. Porcję świeżego nasienia dla następnej rui można uzyskać dopiero po wpłaceniu depozytu. W przypadku nasienia mrożonego można uzyskać tylko jedną porcję na cykl.
  5. Właściciel klaczy musi odesłać ostatni certyfikat inseminacji w ciągu 90 dni, stwierdzając czy klacz jest źrebna czy nie. Oświadczenie o braku źrebności mogą być wystawiane tylko przez lekarzy weterynarii. W przypadku, gdy hodowca nie zgłosi, że klacz nie jest źrebna opłata za źrebność zostanie automatycznie naliczona.
  6. Opłaty Opłaty dla Zangersheide powinny być wykonywane jak następuje:- depozyt należy opłacić po pierwszej inseminacji-opłatę za źrebność należy uiścić jeżeli klacz jest źrebna 90 dni po ostatniej inseminacji. Opłata za źrebność = opłata za ostatniego użytego ogiera.
  7. Zamawiając i kupując nasienie, właściciel klaczy oświadcza, że zapoznał się z warunkami i oświadcza, że w pełni zgadza się z warunkami świadczenia usług i opłat.
  8. 8. Każda próba oszustwa podjęta przez właściciela klaczy podlega bezwarunkowej grzywnie w wysokości 2500 e (ex. 21% VAT), niezależnie od uiszczonych opłat.

 

IV. Certyfikat

Właściciel klaczy musi wysłać ostatni certyfikat inseminacji do biura Zangersheide w Lanaken.

Jeżeli klacz jest źrebna i opłata została uiszczona, właściciel klaczy może wystąpić o świadectwo krycia/zgłoszenie urodzenia, które określa ostatnią datę inseminacji.

 

V. Nasienie mrożone

Po więcej informacji dotyczących nasienia mrożonego proszę kontaktować się z naszym biurem. Uwaga! Specjalne warunki maja zastosowanie do ICSI z nasieniem mrożonym naszych ogierów. Skontaktuj się z naszym personelem w celu uzyskania więcej informacji.

VI. Transfer embrionów

W przypadku kiedy właściciel chce, aby klacz miała embriotransfer, należy poinformować o tym Zangersheide przy pierwszym zamówieniu nasienia.

Jeżeli nie zostanie znaleziony zarodek/zarodki można zamówić nowe nasienie (na maksymalnie 3 ruje klaczy), pod warunkiem, że zostanie przesłane oświadczenie lekarza weterynarii z centrum embriotransferu, potwierdzające, że płukanie zarodka po ostatniej inseminacji okazało się negatywne. W przypadku zamówienia nasienia na czwartą ruję klaczy wymagana jest nowa opłata. Jeżeli płukanie zarodka okaże się pozytywne, nowy depozyt należało będzie opłacić za kolejne nasienie zamówione na tą klacz.

Jeżeli z jednej inseminacji zostanie wypłukany więcej jak jeden zarodek, opłata zostaną naliczona, kiedy embriotransfer zakończy się pozytywnie.

Opłata powinna zostać opłacona za skuteczne zagnieżdżenie zarodka jeżeli klacz jest  źrebna 90 dni.

Uwaga: właściciel klaczy jest zobowiązany wysłać do Zangersheide oświadczenie, sporządzone i podpisane przez weterynarza lub ośrodek transplantacji zarodków określające liczbę płukań i liczby (skutecznie) zagnieżdżonych zarodków na klacz. Jeśli transfer zarodka się nie powiedzie, należy sporządzić oświadczenie o braku źrebności.

VII. Zamawianie nasienia

Nasienie można zamówić telefonicznie (0032.89.730030) lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.stallions.zangersheide.com

W przypadku zamówienia za pośrednictwem strony internetowej zamówienie jest ostateczne dopiero po potwierdzeniu przez pracownika Zangersheide poczta elektroniczną lub telefonicznie.

Wysyłka nasienia zamówionego w Zangersheide odbędzie się w następujący sposób:

W dni robocze:

Polska – Zangersheide Poland 0048536190668 lub www.stallions.zangersheide.com, wysyłki drogą lotniczą od poniedziałku do czwartku. Obiór osobisty możliwy przez cały tydzień.

Nasienie do Belgii zamówione rano przed godziną 09.00 jest dostarczane tego samego dnia.

Nasienie do Holandii zamówione rano przed godziną 09.00 jest dostarczane tego samego dnia.

Nasienie zamówione do Niemiec rano przed godziną 09.00 zostanie dostarczone po uzgodnieniu.

Francja przez Zangersheide France: 0033/231 48 44 55

 

Inne kraje: do uzgodnienia telefonicznego.

Zamówione nasienie można również odebrać w Zangersheide między godziną 11.00 a 17.00.

 

W soboty, niedziele i święta:

Nasienie można zamówić do godziny 9.00.

Prosimy o kontakt z naszym biurem w związku z odbiorem.

W sobotę nasienie można odebrać między 10.00 a 12.00, w niedziele i święta państwowe po konsultacji telefonicznej. W niedzielę dostępna będzie ograniczona oferta. Ze względu na niezbędne świadectwo zdrowia nasienie może być dostarczane wyłącznie w Belgii.

 

Opakowania / pojemniki

Świeże nasienie jest dostarczane lub odbierane w specjalnym pojemniku transportowym, który pozostaje własnością Zangersheide.

 

Mrożone nasienie zostanie dostarczone w odpowiednim kontenerze transportowym, który pozostaje własnością Zangersheide. Kontener należy zwrócić w ciągu 7 dni kalendarzowych, koszty odesłania kontenera są po stronie właściciela klaczy. Od ósmego dnia kalendarzowego opłata za dzierżawę kontenera wynosi 25 EUR dziennie. Dzierżawa pozostaje płatna również przy ewentualnym zwrocie kontenera. Datą zwrotu jest zawsze dzień, w którym pojemnik dotrze do Zangersheide.

 

VIII Świadectwo zdrowia

Przy zamówieniach za granicę Zangersheide dba o wymagane świadectwa zdrowia. Na pierwszą ruję koszty za świadectwo zdrowia są po stronie Zangersheide. Jeśli nasienie zostanie zamówione dla klaczy więcej niż raz na cykl, dodatkowe koszty zostaną naliczone właścicielowi klaczy.

 

IX Faktury / płatności

Faktury z Zangersheide należy zapłacić w ciągu 18 dni od daty wystawienia faktury. Płatności można również dokonywać w godzinach pracy w Stadninie koni Zangersheide w Lanaken za pomocą płatności gotówkowej, karty bankowej lub karty kredytowej. W przypadku niezapłacenia w podanym terminie płatności kwota faktury zostanie powiększona o koszty wezwania i odsetki karne, a także ewentualne sądowe i pozasądowe koszty windykacji.

 

Xa. Catoki Z

Wysyłka świeżego nasienia Catoki Z nie jest możliwa. Klacze mogą być przywożone do Zangersheide w celu inseminacji na miejscu.

Zgłaszanie klaczy i rezerwacji boksów można dokonać za pośrednictwem naszego biura.

 

Xb. Dominator Z

W przypadku Dominatora Z dostępne jest tylko nasienie mrożone. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym biurem.

 

Xc. Levisto Z

Jeśli przywieziesz swoją klacz do inseminacji do Zangersheide, obowiązuje specjalna stawka (stawka IV) w wysokości 1200 EUR (bez 21% VAT). Kwota ta nie obejmuje kosztów weterynaryjnych i stajni, które zostaną następnie zafakturowane. Prosimy o kontakt z Zangersheide przed przywiezieniem klaczy do Zangersheide

Jeśli chcesz, aby inseminacja klaczy odbyła się poza Zangersheide lub w klinice dl koni, należna będzie stawka III (1400 €, bez 6% VAT).

 

Xd. Comilfo Plus Z

Nasz Comilfo Plus Z został przetestowany na „Warmblood Fragile Foal Syndrome”, wynik testu jest pozytywny. Jest to wada genetyczna, ale syndrom nie pokazał się w Comilfo Plus Z. Zespół ten odziedziczy jedynie niewielki procent potomstwa - jeśli klacz jest nosicielem tej samej wady. Aby zapobiec problemom hodowców, bierzemy na siebie odpowiedzialność i wypłacimy jednorazową rekompensatę za szkody w wysokości 10 000 EUR w przypadku śmierci źrebaka z powodu tego zespołu (*).

Xe.Take A Chance on Me Z

Nasz Take A Chance On Me Z został przetestowany na „Warmblood Fragile Foal Syndrome”, wynik testu jest pozytywny. Jest to wada genetyczna, ale syndrom nie pokazał się w Take A Chance On Me Z. Zespół ten odziedziczy jedynie niewielki procent potomstwa - jeśli klacz jest nosicielem tej samej wady. Aby zapobiec problemom hodowców, bierzemy na siebie odpowiedzialność i wypłacimy jednorazową rekompensatę za szkody w wysokości 10 000 EUR w przypadku śmierci źrebaka z powodu tego zespołu (*).

 

(*) Rekompensata będzie wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy certyfikowana klinika dla zwierząt dostarczy oficjalny raport stwierdzający, że śmierć źrebaka była spowodowana danym zespołem. Autopsja - i inne związane z tym koszty będą ponosić hodowca.

 

XI Opłaty

Stawki wymienione poniżej są wyrażone w euro i nie zawierają podatku VAT (6%). Koszty wysyłki nasienia są fakturowane osobno.

Stawka I  zakup 600 €

                Opłata za źrebność wynosi 1200 €

Stawka II zakup 600 €

                Opłata za źrebność 1000 €

Stawka III  zakup 400 €

                  Opłata za źrebność 1000 €

Stawka IV  zakup 300 €

                   Opłata za źrebność  900 €

Stawka V zakup 200 €

                  Opłata za źrebność 800 €

Stawka VI zakup 175 €

                  Opłata za źrebność 625 €

Inne stawki

Opłata za boks: 15 € za dzień

Koszty wezwania: 10 €

Koszty odbioru: 20% przy minimum 100 € za skrzynkę

 

Ta strona wykożystuje pliki cookies. W ten sposób możemy zapwnić, że Twoje wrażenia z przeglądania będą jeszcze bardziej przyjemne.
Dowiedz się więcej?