Stoeterij Zangersheide

Hengsten

Stadnina Zangersheide, Lanaken

Sezon hodowlany 2022: opłaty i warunki stanówki

 

 

I           REJESTRACJA KLACZY

 

Klacz do inseminacji należy zarejestrować w Stadninie Zangersheide. Jednorazowa (bezpłatna) rejestracja klaczy zostanie dokonana po dostarczeniu Stadninie Zangersheide czytelnej kserokopii dokumentacji pochodzenia klaczy. Powyższa rejestracja nie obowiązuje klaczy zarejestrowanych w Księdze stadnej Zangersheide.

 

 

II          SEZON HODOWLANY

               

Sezon hodowlany trwa od 15 lutego do 1 września 2022 roku.

 

 

III         NASIENIE — PROCEDURY

                 

Nasienie ogierów stacjonujących w Stadninie Zangersheide jest dostępne w postaci świeżej. Nasienie można odebrać osobiście lub otrzymać wysyłkowo. Gdy nasienie świeże nie jest dostępne, można w analogiczny sposób uzyskać nasienie mrożone (do wyczerpania zapasów, po uzgodnieniu).

 

Nasienie dla danej klaczy jest dostarczane na maksymalnie trzy cykle. Jeśli klacz nie jest źrebna po trzech cyklach, należy wybrać innego ogiera. Nie pobieramy kolejnej zaliczki pod warunkiem, że opłata za stanówkę nowo wybranym ogierem jest taka sama. Jeśli opłata jest wyższa, należy pokryć różnicę. Jeśli opłata za stanówkę nowo wybranym ogierem jest niższa, Stadnina nie zwraca różnicy w cenie. W przypadku ogierów objętych ofertą „gwarancja żywego źrebięcia” można zmienić ogiera po trzech próbach pod warunkiem wpłaty zaliczki w wysokości 200,00 € plus VAT.

 

Porcję świeżego lub mrożonego nasienia na następny cykl można otrzymać dopiero po zapłacie zaliczki.

 

Właściciel klaczy musi odesłać świadectwo ostatniej inseminacji i/lub oświadczenie o braku źrebności w ciągu 90 dni po dokonaniu ostatniej inseminacji. W dokumencie należy podać, czy klacz jest źrebna. Oświadczenie o braku źrebności może wystawić tylko lekarz weterynarii. Jeśli hodowca nie zgłosi, że klacz nie jest źrebna, wówczas automatycznie zafakturujemy opłatę za źrebność. Dotyczy to także oferty „Stanówka dziś, opłata w 2023 roku”.

 

Zapłata za stanówkę.

                Opłatę za stanówkę należy uiścić w następujący sposób:

-              zaliczkę należy zapłacić przy pierwszej inseminacji;

-              opłatę za źrebność należy uiścić, jeśli klacz jest źrebna po 90 dniach od ostatniej inseminacji.

                          Opłata za źrebność = opłata za stanówkę ostatnim wybranym ogierem.

     Stanówka dziś, opłata w 2023 roku

W przypadku ogierów objętych ofertą „Stanówka dziś, opłata w 2023 roku” całą opłatę za stanówkę należy uiścić najpóźniej 48 godzin po narodzinach źrebięcia. Klient otrzyma fakturę 1. dnia miesiąca, w którym spodziewane jest wyźrebienie.

Poprzez zamówienie i zakup nasienia właściciel klaczy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem określającym opłaty i warunki stanówki oraz akceptuje całą jego treść i wysokość opłat za stanówkę.

 

Każda próba oszustwa podjęta przez właściciela klaczy skutkuje nałożeniem bezwarunkowej grzywny w wysokości 5000,00 € (plus 21% VAT) niezależnie od naliczonej opłaty za stanówkę, którą także należy uiścić.

 

 

IV        ŚWIADECTWO KRYCIA

 

Właściciel klaczy musi wysłać świadectwo ostatniej inseminacji, zawierające datę tej inseminacji, do biura Stadniny Zangersheide w Lanaken (Belgia, BE).

 

Jeśli klacz jest źrebna i uiszczono opłatę za źrebność, właściciel klaczy może na życzenie otrzymać świadectwo krycia / informację o wyźrebieniu, na którym podana będzie data ostatniej inseminacji. Dla źrebiąt zarejestrowanych w Księdze stadnej Zangersheide świadectwo krycia nie jest konieczne.

 

 

V          NASIENIE MROŻONE

 

W sprawie nasienia mrożonego prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem studbook@zangersheide.com.

 

Uwaga! Zapłodnienie komórki jajowej metodą ICSI mrożonym nasieniem naszych ogierów podlega specjalnym warunkom. Dalszych informacji udziela nasz personel.

 

 

VI        TRANSPLANTACJA ZARODKÓW

 

Jeśli właściciel klaczy chce dokonać wypłukania zarodka, musi powiadomić o tym Stadninę Zangersheide przy składaniu pierwszego zamówienia na nasienie.

Jeśli obecność zarodka(-ków) nie zostanie stwierdzona, dla danej klaczy można zamówić nową porcję nasienia (maksymalnie na trzy cykle) pod warunkiem dostarczenia oświadczenia lekarza weterynarii z obsługującego klacz ośrodka transplantacji zarodków. Oświadczenie to musi zawierać potwierdzenie, że wypłukanie zarodka po poprzedniej inseminacji nie powiodło się. Zamówienie dla czwartego cyklu zawsze wymaga wpłaty nowej zaliczki. Jeśli wypłukanie zarodka powiedzie się, przy następnym zamówieniu nasienia dla tej klaczy zafakturujemy nową zaliczkę.

 

Jeśli po jednej inseminacji zostanie wypłukany więcej niż jeden zarodek, zafakturujemy opłatę za każdy kolejny zarodek pochodzący z tego wypłukania.

 

Jeśli po 90 dniach potwierdzono, że klacz biorczyni jest źrebna, należy uiścić opłatę za źrebność za każdy zarodek, którego transplantacja się powiodła. Uwaga: właściciel klaczy musi dostarczyć Stadninie Zangersheide raport sporządzony i podpisany przez lekarza weterynarii lub ośrodek transplantacji zarodków. Raport musi określać liczbę wypłukań oraz liczbę (pomyślnie) zagnieżdżonych zarodków dla każdej klaczy. Jeśli transplantacja zarodka nie powiedzie się, raport ten będzie stanowił oświadczenie o braku źrebności.

 

 

VII       ZAMAWIANIE NASIENIA

 

Nasienie można zamówić telefonicznie (+32 89 730030) lub przez naszą stronę internetową: www.stallions.zangersheide.com.

Zamówienie złożone przez stronę internetową staje się wiążące dopiero po jego potwierdzeniu przez biuro Stadniny (pocztą elektroniczną lub telefonicznie).

 

Wysyłka nasienia zamówionego w Stadninie Zangersheide przebiega następująco:

 

Dni robocze:

Belgia                   Nasienie zamówione rano przed godz. 09:00 jest dostarczane tego samego dnia.

Niderlandy         Nasienie zamówione rano przed godz. 09:00 jest dostarczane tego samego dnia.

Niemcy                Nasienie zamówione rano przed godz. 09:00 jest dostarczane po uzgodnieniu.

Francja                 przez Zangersheide France: +33 / 231 48 44 55

 

Inne kraje: po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zamówione nasienie można także odebrać w Stadninie Zangersheide w godz. od 11:00 do 17:00.

 

Soboty, niedziele i święta:

Nasienie można zamówić do godz. 09:00.

Proszę skontaktować się z naszym biurem w sprawie dostawy.

W soboty nasienie można odbierać w godz. od 10:00 do 12:00, a w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy — po uzgodnieniu telefonicznym.

W niedziele dostępność nasienia jest ograniczona. W związku z wydawaniem dokumentacji sanitarnej dostawa nasienia jest możliwa tylko w Belgii.

 

Opakowanie/pojemniki

Nasienie świeże jest wydawane/dostarczane w odpowiednim pojemniku transportowym. Pojemnika tego nie trzeba zwracać Stadninie.

 

Nasienie mrożone jest dostarczane w odpowiednim pojemniku transportowym własności Stadniny Zangersheide lub w pojemniku należącym do właściciela klaczy. Właściciel klaczy musi na własny koszt zwrócić Stadninie Zangersheide będący jej własnością pojemnik w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Od ósmego dnia kalendarzowego naliczana jest opłata za wynajem w wysokości 25,00 € na dzień za każdy pojemnik. Wspomniana opłata podlega uiszczeniu również wtedy, gdy pojemnik zostanie ostatecznie zwrócony. Datą zwrotu jest zawsze dzień, w którym pojemnik dotrze do Zangersheide.

 

 

VIII      ŚWIADECTWA SANITARNE

 

Stadnina Zangersheide zapewnia wymagane świadectwa sanitarne dla zamówień zagranicznych. Kosztami świadectw sanitarnych obciążamy właściciela klaczy.

 

 

IX         FAKTUROWANIE/PŁATNOŚĆ

 

Fakturę wystawioną przez Stadninę Zangersheide należy opłacić w ciągu 18 dni od daty jej wystawienia. Płatności można także dokonać w Stadninie Zangersheide w godzinach jej pracy: gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, powiększymy kwotę faktury o koszty wezwania do zapłaty i karne odsetki, a także o ewentualne sądowe i pozasądowe koszty windykacji.

 

X a. Epleaser Z

 

W przypadku ogiera Epleaser Z dostępna jest ograniczona ilość świeżego nasienia: wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki. Proszę skontaktować się z naszym biurem w odpowiednim czasie, by uzyskać informacje o dostępności w interesującym Państwa dniu.

 

X b. Comilfo Plus Z

 

Ogier Comilfo Plus Z jest nosicielem zespołu słabego źrebięcia (WFFS). Jest to wada genetyczna, która jednak nie ujawniła się u Comilfo Plus Z. Zespół ten odziedziczy jedynie mały odsetek źrebiąt, których matki są nosicielkami tej samej wady. Aby zapobiec problemom hodowców, bierzemy na siebie odpowiedzialność: jeśli Państwa źrebię padnie z powodu tego zespołu, wypłacimy Państwu jednorazowe odszkodowanie w wysokości 10 000,00 € (*).

Jeśli chcą Państwo zainseminować swoją klacz nasieniem ogiera Comilfo Plus Z, oferujemy Państwu zbadanie klaczy pod kątem nosicielstwa tej wady na nasz koszt. Stosowne uzgodnienia należy poczynić z naszym personelem. Jeśli zdecydują się Państwo zainseminować klacz nasieniem ogiera Comilfo Plus Z po badaniu stwierdzającym, że jest ona nosicielką tej wady, nie będą Państwo mogli złożyć roszczenia o wyżej wymienione odszkodowanie.

(*) Zapłata nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy certyfikowana klinika weterynaryjna wyda oficjalny raport stwierdzający, że śmierć źrebięcia spowodował wspomniany zespół. Koszty autopsji i innych związanych z tym czynności ponosi hodowca.

 

 

XI         Opłaty za stanówkę i inne stawki

 

Opłaty za stanówkę

Poniższe stawki są podane w euro i nie zawierają podatku VAT. Koszty wysyłki nasienia oraz koszty świadectw sanitarnych są fakturowane osobno.

 

Stawka I                            Zakup                                                     800,00 €

                                             Opłata za źrebność                           1200,00 €

 

Stawka II                           Zakup                                                     600,00 €

                                             Opłata za źrebność                           1200,00 €

 

Stawka III                         Zakup                                                     600,00 €

                                             Opłata za źrebność                           1000,00 €

 

Stawka IV                         Zakup                                                     400,00 €

                                             Opłata za źrebność                           1000,00 €

 

Stawka V                          Zakup                                                     300,00 €

                                             Opłata za źrebność                           900,00 €

 

Stawka VI                         Zakup                                                     300,00 €

                                             Opłata za źrebność                           700,00 €

 

Stawka VII                        Zakup                                                     250,00 €

                                             Opłata za źrebność                           550,00 €

 

 

Inne stawki

Opłata za boks:                                       15,00 € za dzień

Koszty wezwania do zapłaty:              10,00 €

Koszty windykacji:                                 20%, lecz nie mniej niż 100,00 € za sprawę

 

Stadnina Zangersheide ma prawo do zmiany swoich opłat i warunków stanówki w trakcie sezonu hodowlanego bez uprzedniego powiadomienia.

 

 

 

 

 

Ta strona wykożystuje pliki cookies. W ten sposób możemy zapwnić, że Twoje wrażenia z przeglądania będą jeszcze bardziej przyjemne.
Dowiedz się więcej?