Stoeterij Zangersheide

Hengsten

Stoeterij Zangersheide - Lanaken

Dekseizoen 2019 dekvoorwaarden en -tarieven

 

 

I.    Inschrijving merries

 

De te insemineren merrie dient bij Stoeterij Zangersheide bekend gemaakt te worden. Eenmalige (gratis) inschrijving van de merrie kan door middel van het verstrekken van een duidelijke kopie van het afstammingsdocument aan Stoeterij Zangersheide. Registratie is niet nodig voor merries die ingeschreven zijn bij Studbook Zangersheide vzw.

 

 

II.    Dekseizoen

    

Het dekseizoen loopt van 15 februari tot 1 september 2019.

 

 

III.    Procedure sperma

    

 1. Sperma van de hengsten, gestationeerd op Stoeterij Zangersheide, wordt als vers sperma aangeboden. Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. Indien geen vers sperma beschikbaar is, wordt in overleg diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).
 2. Voor elke dosis geleverd sperma ontvangt de merriehouder een spermageleidebiljet / inseminatieattest. Dit dient door de dierenarts ingevuld en ondertekend retour te worden gestuurd aan Stoeterij Zangersheide.
 3. Per merrie wordt sperma voor maximaal drie hengstigheden geleverd. Als de merrie na drie hengstigheden nog niet drachtig blijkt te zijn, dient op een andere hengst te worden overgeschakeld, zonder hiervoor een nieuwe aanbetaling te doen, mits het een hengst uit hetzelfde tarief is. Indien het tarief hoger is dient het verschil bijbetaald te worden. Wanneer er een hengst uit een lager tarief gekozen wordt, is er geen restitutie van het verschil van het aankoopbedrag mogelijk.
 4. Een dosis vers of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen als het aankoopbedrag is betaald.
 5. De merriehouder dient binnen de 90 dagen na de laatste inseminatie het inseminatieattest terug te sturen, met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust-zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden.
 6. Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht.
 7. Vereffening dekgeld.
      Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:
  -    aankoop wordt betaald bij de eerste inseminatie.
  -    de drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 90 dagen na de laatste inseminatie.
      De drachtigheidstoeslag = tarief laatst gekozen hengst.
 8. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én met de dektarieven.
 9. Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete  € 2500,- (excl. 21% BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.

 

 

IV.    Dekbewijs

 

De merriehouder dient het laatste inseminatieattest onder vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te sturen naar het kantoor van Stoeterij Zangersheide te Lanaken (B).

 

Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder op aanvraag en na betaling van de drachtigheidstoeslag een dekbewijs/geboortebericht waarop de laatste inseminatiedatum is vermeld.

 

V.    Verkoop diepvriessperma

 

Voor de aankoop van diepvriessperma, gelieve ons secretariaat te contacteren.

 

Opgelet! Voor ICSI-behandeling van eicellen met diepvriessperma van onze hengsten gelden speciale voorwaarden. Gelieve onze medewerkers te contacteren voor meer informatie.

 

VI.    Embryo-Transplantatie

 

Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de eerste spermabestelling door te geven aan Stoeterij Zangersheide.

Als er geen embryo(s) gevonden is/zijn, mag er opnieuw (tot maximaal 3 hengstigheden) sperma besteld worden voor deze merrie; mits er een veterinaire verklaring van het betreffende embryo center voorgelegd kan worden waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling naar aanleiding van de voorgaande inseminatie negatief is bevonden. Bij de bestelling van een vierde hengstigheid wordt er altijd een nieuw voorschot in rekening gebracht. Indien de embryospoeling positief is bevonden, zal er bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw een voorschot in rekening worden gebracht.

 

Indien er uit een inseminatie meerdere embryo’s gespoeld worden zal achteraf het voorschot alsnog in rekening worden gebracht.

 

De drachtigheidstoeslag wordt per succesvol getransplanteerd embryo in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder op 90 dagen. Let op: De merriehouder dient Stoeterij Zangersheide een, door de dierenarts of het embryotransplantatie center opgesteld en ondertekend, overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal (succesvol) ingeplante embryo’s per merrie. Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring.

 

 

VII.    Bestelprocedure sperma

 

Bestellen van sperma kan telefonisch (+32.89.730030), of via de website www.hengsten.zangersheide.com

Indien u via de website bestelt, is de bestelling pas definitief na bevestiging (telefonisch of per email) van ons kantoor.

 

Aflevering van bij Stoeterij Zangersheide besteld sperma, gebeurt als volgt:

 

Op werkdagen in :

België     indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Nederland     indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Duitsland     indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit in overleg afgeleverd.

Frankrijk    via Zangersheide France : 0033 / 231 48 44 55

 

Andere landen na telefonisch overleg.

 

Bestellingen kunnen ook op Stoeterij Zangersheide afgehaald worden tussen 11.00 en 17.00 uur.

 

Zater-, zon- en feestdagen

Spermabestellingen zijn mogelijk tot 09.00 uur.

Gelieve contact op te nemen met ons kantoor in verband met de aflevermogelijkheden.

Op zaterdag kan het bestelde sperma worden afgehaald tussen 10.00 – 12.00 uur. Op zon- en feestdagen na telefonisch overleg.

Op zondag is het, omwille van aanmaak van sanitaire documenten, enkel mogelijk sperma binnen België te leveren.

 

Verpakkingen/containers

Bij afhaling van vers sperma wordt er een daarvoor geschikte container, welke eigendom is van Stoeterij Zangersheide, ter beschikking gesteld.

 

Het diepvriessperma wordt (af)geleverd in een daarvoor geschikte container in eigendom van Stoeterij Zangersheide of in een eigen container. De Zangersheide-container dient door de merriehouder en voor rekening van de merriehouder binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden. Vanaf de achtste dag wordt er een huur aangerekend van  € 25,- per dag per container. Deze huur blijft ook verschuldigd bij uiteindelijke retournering. Als retourdatum geldt altijd de dag dat de container terug is op Zangersheide.

 

 

VIII.    Gezondheidscertificaten

 

Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Stoeterij Zangersheide de nodige gezondheidscertificaten. Per cyclus is het eerste certificaat voor rekening van Stoeterij Zangersheide. Indien er per cyclus meer dan één keer sperma besteld wordt voor een merrie dan zullen de extra kosten in rekening aan de merriehouder gebracht worden.

 

 

IX.    Facturen/betaling

 

Betaling van de facturen van Stoeterij Zangersheide dient plaats te vinden binnen 18 dagen na factuurdatum. Betalingen kunnen tijdens kantooruren ook gebeuren op Zangersheide te Lanaken via contante betaling, creditcard of bankkaart. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

Xa.    Levisto Z

 

Indien u uw merrie ter inseminatie aanbiedt op Stoeterij Zangersheide, geldt er een speciaal tarief van  € 1200,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag is exclusief veterinaire kosten en stallingskosten die achteraf in rekening worden gebracht. Gelieve contact op te nemen met Zangersheide vooraleer u uw merrie naar Stoeterij Zangersheide brengt.

Indien u uw merrie thuis of bij uw dierenarts wenst te insemineren, wordt tarief II in rekening gebracht (€ 1400,- excl. 6% BTW).

 

 

Xb.      Brunetti Z, Comilfo Plus Z & Castor Z

Onze dekhengsten Brunetti Z, Comilfo Plus Z en Castor Z testen positief op het ‘Warmblood Fragile Foal Syndrome’, een genetisch defect waar ze zelf geen last van hebben en dat zich slechts in een klein percentage vererft indien ook uw merrie drager is van het defect. Om fokkersverdriet uit te sluiten nemen wij onze verantwoordelijkheid en zullen wij u een eenmalige schadevergoeding betalen van € 10.000 indien uw veulen sterft aan dit syndroom (*).

Indien u wenst om de merrie die u door één van deze hengsten wilt insemineren te laten testen op dit defect kan dit op onze kost in overleg met ons kantoor.

 •  (*) uitbetaling zal enkel gebeuren indien een erkende dierenkliniek een officieel rapport aflevert waaruit blijkt dat het veulen overleden is met het betreffende syndroom als oorzaak. Autopsie- en andere kosten hieraan verbonden zijn steeds ten laste van de fokker.

 

 

 

 

 

XI.    Dektarieven en overige tarieven

 

Dektarieven

De hierna vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. 6% BTW. Verzendkosten van sperma worden apart in rekening gebracht.

 

 

Tarief I    Aankoop    600  €        Drachtigheidstoeslag    1200  €

 

Tarief II    Aankoop    400  €        Drachtigheidstoeslag    1000  €

 

Speciaal tarief Levisto Z    Aankoop    300  €        Drachtigheidstoeslag    900  €

 

Tarief III    Aankoop    300  €        Drachtigheidstoeslag    900  €

 

Tarief IV    Aankoop    300  €        Drachtigheidstoeslag    700  €

 

Tarief V    Aankoop    250  €        Drachtigheidstoeslag    550  €

 

Tarief VI    Aankoop    150  €        Drachtigheidstoeslag    450  €

 

 

Andere tarieven

Tarief stallingskosten:    15  € per dag

Aanmaningskosten:    10  €

Incassokosten:    20% met een minimum van 100 €    per geval

 

 

 

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten?